Slide 1

About Us

ข้อมูลบริษัท

การบริการลูกค้า


ทางบริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด ให้ความสำคัญกับการให้บริการเป็นอย่างยิ่ง โดยตระหนักว่า หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ คือ การบริการ ที่เรามอบให้กับลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจของลูกค้า ซึ่งความสะดวกและรวดเร็ว คือปัจจัยสำคัญในการให้บริการของเรา

ทีมบริการลูกค้า (Customer Service) ของไทยเทรดเน็ท เป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ สามารถให้คำแนะนำ คอยให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน เพื่อธุรกิจของท่านจะดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการอบรมการใช้งานสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการของเรา เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนสำหรับผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับทาง ทีมบริการลูกค้าของเราได้ ทั้งในเวลาทำการ และนอกเวลาทำการของบริษัทได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามรายละเอียดนี้

ช่องทางการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ในเวลาทำการบริษัท ฯ จันทร์ ถึง ศุกร์ (7.30 – 20.00)
โทรศัพท์: +66 (0) 2502-6820-23, +66 (0) 2502-6610

นอกเวลาทำการ (EDI service)
โทรศัพท์: +66 (08) 5070-5981-82

อีเมล์ : [email protected]

Line: @thaitradenet / หรือสแกน QR Code