Slide 1

ENABLING E-BUSINESS CONNECTION

บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ครบวงจร

บริการข้อมูล electronics อัตราแลกเปลี่ยน

บริการข้อมูล electronics ชื่อเรือ-วันเรือเข้า

อัพเดทข่าวสาร ความเคลื่อนไหวขององค์กร..

ENABLING E-BUSINESS CONNECTION


บริษัท ไทยเทรดเน็ท จำกัด

99/7 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 29 หมู่ที่ 4
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์: +66 (0) 2502-6820-23, +66 (0) 2502-6610
โทรสาร: +66 (0) 2502-6764
อีเมล์ : [email protected]
LINE: @thaitradenet